Tijekom 2019. godine Centar za posjetitelje je u rekonstrukciji i pripremi za ponovno otvorenje Centra za posjetitelje „Med dvemi vodami‟ u proljeće 2020. godine. S obzirom na građevinske radove tijekom 2019. godine bit ćemo u mogućnosti posjetitelje primati samo na terenu što obuhvaća:

  • stručno vođenje grupe u Regionalnom parku Mura-Drava (Mlinarov poučni put u Žabniku ili Kuršanski lug u Pušćinama).
  • edukativni program „Međimurski konj‟
  • edukativni program „Ptice uz Muru‟.

Edukativni program Centra ta posjetitelje u Križovcu (45 min)

10,00 kn

posjetitelj/ica

Edukativni program Centra ta posjetitelje u Križovcu (90 min)

15,00 kn

posjetitelj/ica

Edukativni program Ptice uz Muru (120 min)

20,00 kn

posjetitelj/ica

Edukativni program Međimurski konj (45 min)

20,00 kn

posjetitelj/ica